Warunki korzystania

1. Warunki

Uzyskując dostęp do szkoleń, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej Szkole są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii wszelkich materiałów do pobrania na stronie internetowej Szkoły wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

– modyfikować lub kopiować materiały;

– wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek publicznych pokazów (komercyjnych lub niekomercyjnych);

– próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Szkoły;

– usuwać wszelkie materiały dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; lub

– przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na dowolnym innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Firmę w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zastrzeżenie

Materiały na stronie internetowej Szkoły są dostarczane „takie, jakie są”. Szkoła nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto, Szkoła nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerw w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Szkoły, nawet jeśli Szkoła lub osoba upoważniona przez szkołę została powiadomiona ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. 

5. Rewizje i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Szkoły mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Szkoła nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Szkoła może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Szkoła nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Szkoła nie sprawdziła wszystkich witryn połączonych z jej witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich powiązanych stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony szkoły strony. Korzystanie z takich połączonych witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki użytkowania witryny Modyfikacje

Szkoła może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków użytkowania.

8. Odstąpienie o umowy

Masz prawo odstąpić od zakupu w ciągu 14 dni zgodnie z prawem. Aby to zrobić skutecznie musisz przesłać wniosek o odstąpienie w formie papierowej na adres siedziby firmy: 00-712 Warszawa ul. Bluszczańska 72/3. Tracisz prawo do odstąpienia w momencie zalogowania się na platformę szkoleniową i uzyskania dostępu do cyfrowych treści.

9. Reklamacje

Wszystkie reklamacje można zgłaszać na adres email: support@marketingforce.cc i zostaną rozpatrzone w terminie zgodnie z obowiązującym prawem

10. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Szkoły będą podlegać prawom właściwym dla siedziby Właściciela Szkoły, bez względu na przepisy kolizyjne

11. Dane właściciela witryny

Robert Wnuk

22-100 Chełm ul. Wolności 7/69

NIP: 5632190730